ریمیکس جدید امیر حسین (خلوت) به مناسبت عید ، یه عیدی به طرفداراش ساخته شده در مرکز رکورد
 
 
"متن آهنگ"
...