[آهنگ] تهی به نام با مرام

 

 

MP3 128:             Download

MP3 320:             Download

 

 

 

            

"متن آهنگ"

 سلام با مرام شدی شبیه باورام / واسه دلو رو میکنم تا که برقصی تو برام
میدونی کیم دوباره تهی / بهم میگی خاصی اینو خودم میدونم
تو منو میخواستی آره اینم خودم میدونم آآ / عجیبم معلومه نه دنباله بهونم
که فقط بزنم بکوبم من بیخیاله زمانم / مثله تو همه مثه همیم
دور هم جمعیم کارمون خوب مودمون توپه همه بهتریم ما
---------------
وای که چقدر با مرامی تو شبیه باورامی / دنیا به کامم شیرینه تا وقتی که تو باهامی

وای که چقدر با مرامی تو رفیق باوفامی / دنیا به کامم شیرینه تا وقتی که تو باهامی
---------------
بیا با مرام ، دستاتو میگیرم دستامو میگیری / ما به هم محتاجیم بدون هم میمیریم
دل من با تو خوشه دل تو با دلم یا تمومه زندگیم / به پای تو خوشگلم من
میشم اونی که تو میخوای / حالا با دلم راه میای
هر کیم ما رو میبینه میگه چقدر شما بهم میاین

---------------
وای که چقدر با مرامی تو شبیه باورامی / دنیا به کامم شیرینه تا وقتی که تو باهامی

وای که چقدر با مرامی تو رفیق باوفامی / دنیا به کامم شیرینه تا وقتی که تو باهامی
---------------
بیا ، آآآ ، وای ، با مرام 
ساقی شرابم ده / شراب نابم ده
وای چقدر بامرامی تهی / دنیا به کامم شیرینه تا وقتی که تو باهامی   بامرام