تکست آهنگ جدید حصین به نام حقیقت

ورس یک :

اوضاع بگی نگی بد نی نه
خیره ترینی که تا یجوری پا میگیری میری پی هدفای رنگی تر
تند میری خدا جریمه ات کرد باااااز پشت سر پر جریمه اس
دوس داری شبا تش جایی خواب بری قصه پرواز و پریدن
تیک تاک و شبا بدبین ؟ نه بات ( باهات ) , روز باز میشه تعطیل سگ لاش
پنچر شدی ولی مث کم باد واسادی قوی تر از قبلی تنها
ایده آل ایده آل سر میده باد بعد میده بال نسبیه مث کیفیت
تو یه دید اون سخت میشه باز بهتر که بگم من از دید عام
معلومه تش سخت پولو تخت هر روز و شب سگدو تو شهر
زندگی اینه از دید جمع پر بشه چپ تف به شکم
گرگ گرگ میخوره که گرگ بشه کم

تکست آهنگ جدید حصین به نام حقیقت

کروس

Everything I want I have
Money, notoriety and rivieras
I even think I found God
In the flash bulbs of the pretty cameras
Pretty cameras, pretty cameras
Am I glamorous? Tell me am I glamorous

تکست آهنگ جدید حصین به نام حقیقت

ورس دو :

چرا هست چه راحت یه راه هس که ساده اس
واندی که کلید اراده اس ها
مقصد دوره چیزی نزدیک نییییی پس یاد بگیر جایی درگیر شی
یاد بگیر اگه بدی کردن بت صاف کنی ولی نره لبخنده
رااااااه گاه میشه لغزنده یاد بگیر پاشی ولی نه از اون دنده
هه مگه میشه برگردی؟ هاه؟ مگه میشه برگردی
این سفره مگه تهه تش تلخ نی پ بده بره دنیارو چی بغل کردی؟
بگو باشه نگو چرا نگو چرا نگو نه
توکه دور و ورو دیدی دیگه میگیری که وقت کمه تصفیه باشه برا بعد
بگو باشه نگو چرا بشو یکی شبیه من
حقیقتو بگو حقیقتو بخواه حتی اگه زیر خاک بری جای جریمه اش خب؟

تکست آهنگ جدید حصین به نام حقیقت

کروس

Everything I want I have
Money, notoriety and rivieras
I even think I found God
In the flash bulbs of the pretty cameras
Pretty cameras, pretty cameras
Am I glamorous? Tell me am I glamorous

تکست آهنگ جدید حصین به نام حقیقت

ورس سه :

حقیقتو میخوام حقیقت , پی جوابای جدیدم
بدو بگو چیه جریمه ام مرد کمه از روش یه چند باری پریدم گرگی
خوبی یا نه که اونم پاشو تش خورددیم گاف دادی خودی زده ولی تش بردی
مشکل اینه خودی در کل نی دس دادی بشون بگو چرا نشمردی
انگشتاتو میگیری , دوتا کمه یهو میبینی
خودی زده کار کسی نی با برد بگو تلخی باخت میشه شیرینی نه
نـه حاجی هنوزم تلخه , صلح اگه نیومد سمتت
یه نفره رارو برو نتیجه ها گاهی جلو چیزی نی که بشی راضی از صبرت

تکست آهنگ جدید حصین به نام حقیقت

کروس

Everything I want I have
Money, notoriety and rivieras
I even think I found God
In the flash bulbs of the pretty cameras
Pretty cameras, pretty cameras
Am I glamorous? Tell me am I glamorous
برچسب ها:

دانلود آهنگ جدید | دانلود موزیک جدید | دانلود آهنگ جدید رپ | دانلود موزیک جدید رپ | دانلود بیت جدید | دانلود موزیک بی کلام | دانلود آهنگ بی کلام رپ | پاپ راک متال |داب استپ | دانلود آهنگ |دانلود موزیک | آهنگ جدید | موزیک جدید | دانلود موزیک ویدیو | دانلود موزیک ویدیو جدید | متن تکست آهنگ موزیک تبلیغات پاپ آپ | برنامه آهنگسازی سوالات اخبار جدید موزیک | اخبار جدید رپ | اخبار جدید پاپ | اخبار زیبا سعید پایاب | سعید پایاب |جدیدترین بهترین  رکینگ اف ال | استودیو کیوبیس لاجیک پرو | آموزش خرید بیت دست ساز |خرید بیت | خرید تکست | کاور آهنگ | فروش | خرید | برنامه کاربردی

Download new music | best music | sale beat | rap | pop rock metal dob step | fl studio | cubase logic pro | learning  download music | download | program | text download beat download new beat | news rap | ranking news sale text | txt news new music | video |download music popup saeed payab 

متن آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | تکست آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | متن آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | تکست آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | متن آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | تکست آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | متن آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | تکست آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | متن آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | تکست آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | متن آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | تکست آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | متن آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | تکست آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | متن آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | تکست آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | متن آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | تکست آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | متن آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | تکست آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | متن آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | تکست آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | متن آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | تکست آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | متن آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | تکست آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | متن آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | تکست آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | متن آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | تکست آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | متن آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | تکست آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | متن آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | تکست آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | متن آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | تکست آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | متن آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | تکست آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | متن آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | تکست آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | متن آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | تکست آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | متن آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | تکست آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | متن آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | تکست آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | متن آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | تکست آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | متن آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | تکست آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | متن آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | تکست آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | متن آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | تکست آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | متن آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | تکست آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | متن آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | تکست آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | متن آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | تکست آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | متن آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | تکست آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | متن آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | تکست آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | متن آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | تکست آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | متن آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | تکست آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | متن آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | تکست آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | متن آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | تکست آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | متن آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | تکست آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | متن آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | تکست آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | متن آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | تکست آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | متن آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | تکست آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | متن آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | تکست آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | متن آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | تکست آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | متن آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | تکست آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | متن آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | تکست آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | متن آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | تکست آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | متن آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | تکست آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | متن آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | تکست آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | متن آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | تکست آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | متن آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | تکست آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | متن آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | تکست آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | متن آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | تکست آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | متن آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | تکست آهنگ جدید حصین به نام حقیقت | متن آهنگ جدید حصین به نام حقیقت |