"متن آهنگ"

دلم میخواد
فقط چند روز، بی ترس و دلهره، وقتی دلم پره ،کنار توباشم.
وقتی که شب شد
چشمامو ببندم، واسه ی یه مدت ، با خیال راحت ، از همه دنیا جداشم

فقط چندروز، فقط چند روز

فقط چند روز حس کنی من دارم نازتو میکشم
فقط چندروز زمان میخوام تااونی که میخوای بشم
فقط چند روز باورم شه تو ام عاشق من شدی
فقط چند روز ببینم مثل من از خودت بی خودی

فقط چند روز، فقط چند روز

واسم سخته، که هر هفته، منتظر بمونم اما نبینمت
دوس دارم این بار ، به چشات خیره شم
مثه دیونه ها همه حرفامو بگم بهت .

فقط چند روز، فقط چند روز

فقط چند روز حس کنی من دارم نازتو میکشم
فقط چندروز زمان میخوام تااونی که میخوای بشم
فقط چند روز باورم شه تو ام عاشق من شدی
فقط چند روز ببینم مثل من از خودت بی خودی

فقط چند روز، فقط چند روز