Music:Epicure-Fatma Gol       Lyrics:Epicure       Arrangement:Epicure     Mix & Mastering:Epicure      Genre:Dub Step Rap

...............................................

تکست آهنگ جدید اپیکور به نام فاطما گل

...............................................

باید از من تو رپ قلق بپرسی

فن داری ولی حیفه که تغسی

بپا جاسیگاری نشی جوری فیلترت کنن

که هر کی بخواد ببیندد بره پی پروکسی

چیپی کلا هدفت فانی تو رو ببینیمت که کردمت آنی

 شاخی هنور واسه من نه مثل عمو واسه من

رد میدم میریزم روت انگار عربستانی

برا من انقدر نگو داستان ابی

انقدر جو داری نمیدونی فاز یا نولی

برا هر کی شاخ باشی بدون واس ما خولی

دو روز سوژت میکنم انگار فاطما گلی

پس پارس نکن که مغز هست بد ازت خستس

داستان درام ولی تش صدردصد خندس

میگی هر شب چتو مستم

ولی از بس مغز بستس

دروغ میگی نمیدونی بعدش میاد کرس از کرکس

...............................................

تکست آهنگ جدید اپیکور به نام فاطما گل

...............................................

بده گل سنگی که آلبوم خوله رد میره

گله کوشنویس ولی کوش رول بعدی که

میگه جمعه شب میاد میگی فوله مرد تیکه

تو که ریدی اینقدر هم نزن شوله زرد نی که

عکس نگیر ابی دافات دستمال منن

عین سیاره میان دورم درجا بزنن

اینجا گرمی نمیدم بگو گرمی چندی همین

دست کنم جیب شلوار بگم به ما نمیخوری

بخوایم بخوری به ما نمی خوری

میخوری موزیکو عما نمیکنیم

واسه همین همه کلا به ما میگن اپیکوری

بخوایم بخوری به ما نمی خوری

میخوری موزیکو عما نمیکنیم

واسه همین همه کلا به ما میگم اپیکوری

...............................................

تکست آهنگ جدید اپیکور به نام فاطما گل

...............................................

جین داف دارم شیشتاش رامن

بیت ناخداگاه کیکاش با من

همه بدخواهام همه دنبال میکنن انگار اینستاگرامم

میبینی ما گنده ایم بی کلاتیم

شما همه گیر کردین زیر شاتین

بچه رو بهش فحش میدی میگه لاتیم

اینجا میگن صفر فارسی میشه لاتین

باهام بدی چون میبینی دافت هول صدامن

همش دورم میپلکن متل نگامن

خودت میبینی زیرمی چاقال په نده ادامه

ببین جر دادن تو برام در حد یه کامه

جور کار میدم کل تهران میشن اپبکوری

ولی بازم میای هر چی گوه بی ربطه میخوری

وقتی پاره باشم جنسیت رو نمی فهمم

تو که اوق داری نزایه عین دافت زیرم بری فوری

اگه فقط تفریحات تو دودی باشه ما تهشیم

تو خوابم نمیتونی بشه اون جور که ما لشیم

بزار برنامم همینجوری خودش پیش بره

قبلا گفتیم بپا که سوژه موزیک ما نشیو

واسه مجنون نی، این برا دور شادیه

عین یه معجونی که کلا موخش قاطیه

اگه فازت فانه برو کلا سمت من نیا

کارام وایه لشیه که واسه خودش لاتیه

...............................................

تکست آهنگ جدید اپیکور به نام فاطما گل

...............................................

حسین گفت این یه که کارو استثناعن

سفت نمیگیرم چون دشمنام استرس دارن

آرمانم یهو دیدی خوابیت کل شب رو بیت

تهرانِ ولی میشنوی کیکِش دُبی هم کوبید

از اول گفتم صبر کن بیام صدام رو تریبون

کار دادیم تهران ترکید با وان تو تری فور

پایه کلی بشی فقط بگو کجام من میام

ولی بدون تو که سهلی تو رپ خداشم میام

.................شروع قسمت فست...............

ﺑﺒﯿﻦ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﻫﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﺩﻭﺩﻩ

ﺗﺎ ﻣﺎ ﺑﺮﺳﯿﻢ آلوده ﻣﺜﻪ ﮐﻨﺪﯼ ﻗﺎﻧﻮﻧﻪ

ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺁﺯﺍﺩﻩ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺭﻭ ﺑﯿﺖ ﺍﯾﺎﻻﺗﯿﻢ ﻧﮕﺎ

ﺗﻮ ﻣﺦ ﺑﺮﻩ ﺳﯿﺪ ﻭ ﻭﯾﺴﮑﯽ ﺑﺎﺯﻡ ﻋﯿﻦ ﻭﯾﺪ ﺁﺳﻮﻧﻪ

ﺗﻮ ﻫﻢ ﺳﻌﯽ ﻧﮑﻦ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺷﯽ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ ﺁﺭﻭﻣﻪ

ﺷﺒﺎ ﺗﻠﭙﯽ ﺑﺎ ﺍﻭﻥ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻪ

ﻣﻦ ﺭﺍﻩ ﺑﺎﺯ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺩﻭﺩ ﺑﺮﻩ ﺑﯿﺎﺩ

ﺭﻭﺩﻩ ﺳﺮﯼ ﮐﺮﺩﻩ ﺟﯿﺒﺎ ﭘﻮﻟﻪ ﻭﻟﯽ

ﻓﺮﻕ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺍﺯ ﮊﻧﺘﯿﮑﺎ ﺑﻮﺩﻩ

ﻣﺎﻫﺎ ﻣﯿﺮﯾﻢ ﺗﯿﺮﯾﮏ ﺭﻭ ﺑﯿﺖ

ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺮﯾﮏ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺑﯿﻠﯿﺖ

ﻣﯿﺮﯾﻢ ﻓﻀﺎ ﺗﻮ ﻣﺎﺷﯿﻨﺎ ﻣﯿﺸﯿﻢ ﺭﯾﭙﯿﺖ

ﻭﻟﯽ ﺗﻮ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ ﺭﻓﺘﯽ ﮐﻠﯿﭗ ﺩﺍﺩﯼ

ﮔﯿﺮﯾﻢ ﺩﺍﻓﺎ ﺩﻭﺭﺕ ﺯﺩﯼ ﭼﯿﻠﯿﻢ ﺑﻌﺪﺵ ﻓﯿﺮﯾﮏ

ﮐﻼ ﺗﯿﺮﯾﭗ ﺧﺰﻩ ﮐـ× ـﺮﯼ

ﻣﯿﮕﯽ ﭘﻨﯿﺴﯿﻠﯿﻦ ﺷﺪﯼ ﻭﺍﺳﻪ ﻭﺭﺩ ﺗﯿﺮﯾﭙﯽ ﻧﯽ

ﻣﻦ ﺩﺍﻓﻢ ﺍﯾﺮﺍﻥ , ﺩﻭﺭ ﺗﻮ ﮐﻪ ﺩﺍﻑ ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻨﯽ

ﺑﺎﺯﻡ ﻣﯿﺨﻮﻧﻢ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺩﻭﺭﻡ ﺗﻠﻮ ﺗﻠﻮ ﻣﯿﺨﻮﺭﻥ ﻭ

ﺗﻮ ﺍﻡ ﻭﻗﺘﯽ ﺟﻠﻮ ﻣﻨﯽ ﻣﯿﮏ ﻭ ﻣﯿﺪﯼ ﻣﯿﺮﯼ ..

............پایان قسمت فست............

بخوایم بخوری به ما نمی خوری

میخوری موزیکو عما نمیکنیم

واسه همین همه کلا به ما میگم اپیکوری

بخوایم بخوری به ما نمی خوری

میخوری موزیکو عما نمیکنیم

واسه همین همه کلا به ما میگم اپیکوری

جینیاس هه هه

هه هه آتنا

متفقین تهران 94

حسین تهران نی جمعه شب میاد

...............................................

تکست آهنگ جدید اپیکور به نام فاطما گل

...............................................

برای دانلود آهنگ این متن اینجا کلیک کنید